Zmiana terminu ogłoszenia wyników Konkursu

Informujemy, że ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020 odbędzie się 15 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00.

Poprzedni termin ogłoszenia wyników Konkursu (10 października 2020 r.) został zmieniony na prośbę jurorów Konkursu ze względu na dużą ilość kompozycji przesłanych przez uczestników do oceny.

W związku z tym zmianie ulega punkt 5. w części VI Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. Otrzymuje on następujące brzmienie:

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 października 2020 roku na stronie internetowej Konkursu oraz w innych kanałach Organizatorów.

Jednocześnie zmianie ulega punkt 6. w części VI Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. Otrzymuje on następujące brzmienie:

Laureaci Konkursu zobowiązani są do dostarczenia kompletu profesjonalnie sporządzonych materiałów nutowych dla orkiestry w formie elektronicznej (pliki PDF), w terminie do 20 października 2020 roku, na adres e-mail: contact@warsawwinds.pl.