Regulamin

Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
na Koncertową Orkiestrę Dętą

Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020

Zmiany w Regulaminie Konkursu:

7 sierpnia 2020:
Część X – RODO, punkt „1”, podpunkt „c” – dodanie w wypunktowaniu:
* data urodzenia
* miejsce urodzenia
3 października 2020:
Część VI PRZEBIEG KONKURSU, JURY, punkt „5” – zmiana brzmienia:
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 października 2020 roku na stronie internetowej Konkursu oraz w innych kanałach Organizatorów.
Część VI PRZEBIEG KONKURSU, JURY, punkt „6” – zmiana brzmienia:
Laureaci Konkursu zobowiązani są do dostarczenia kompletu profesjonalnie sporządzonych materiałów nutowych dla orkiestry w formie elektronicznej (pliki PDF), w terminie do 20 października 2020 roku, na adres e-mail: contact@warsawwinds.pl.
15 października 2020:
Część VIII GALA FINAŁOWA, punkt „1” – zmiana brzmienia:
Gala Finałowa Konkursu, prawykonanie Utworów Laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się w 2 kwartale 2021 r. w Warszawie. Dokładna data wydarzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu oraz w innych kanałach Organizatorów.