Zgłoszenie do Konkursu

Utwory zgłaszać można poprzez system rejestracji

Przed zgłoszeniem należy uiścić opłatę za uczestnictwo w Konkursie

 • System rejestracji
 • Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są poprzez system rejestracji:
 • Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
 • Partyturę zgłaszanego utworu:
  – format pliku: PDF,
  – partyturę należy oznaczyć godłem alfanumerycznym (zamiast imienia i nazwiska kompozytora),
  – na partyturze należy umieścić następujące informacje: godło alfanumeryczne, tytuł utworu, czas trwania, dokładną obsadę orkiestry, ewentualne dodatkowe uwagi wykonawcze.
 • Bankowe potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej;
 • Interaktywny formularz zgłoszeniowy zawierający następujące informacje:
  – godło alfanumeryczne utworu,
  – tytuł utworu,
  – imię i nazwisko kompozytora,
  – data i miejsce urodzenia kompozytora,
  – narodowość kompozytora,
  – adres e-mail i telefon kontaktowy.
 • Mile widziane nagranie utworu w postaci pliku dźwiękowego MP3 (symulacja komputerowa).
 • Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden utwór w każdej z kategorii. Każdy utwór należy zgłosić oddzielnie i za każdy utwór dokonać opłaty wpisowej w odpowiedniej wysokości.
 • Potwierdzenie zakwalifikowania się do Konkursu zostanie przesłane na adres mailowy uczestnika.
 • W przypadku problemów z formularzem lub pytań związanych z Konkursem kontaktować można się poprzez adres e-mail: contact@warsawwinds.pl.
 • Opłata wpisowa
 • Kategoria I
 • Wysokość wpisowego: 30 €
 • Wpisowe należy wpłacić na konto:
  PL 15 1600 1462 1089 1470 7000 0001
  Stowarzyszenie Warsaw Wind Music
  ul. Nowogrodzka 31
  00-511 Warszawa
  BIC/SWIFT: PPABPLPK
 • W tytule przelewu należy wpisać:
  WWECC 2020 - imię i nazwisko uczestnika
 • Kategoria II
 • Wysokość wpisowego: 100 PLN
 • Wpisowe należy wpłacić na konto:
  PL 60 1750 0012 0000 0000 4079 3828
  Stowarzyszenie Warsaw Wind Music
  ul. Nowogrodzka 31
  00-511 Warszawa
 • W tytule przelewu należy wpisać:
  WWECC 2020 - imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia Konkursowe przyjmujemy do
30 września 2020

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez Stowarzyszenie Warsaw Wind Music, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, w celach uczestnictwa w konkursie Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Załącznik informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych